Sancewicz, Paweł. 2021. „Przestrzeń obowiązywania aktów Prawa Miejscowego Po Nowelizacji Wprowadzonej Ustawą Z Dnia 25 Czerwca 2015 R. O Zmianie Ustawy O samorządzie Gminnym Oraz niektórych Innych Ustaw”. Studia Prawa Publicznego, nr 4 (36) (grudzień):59-77. https://doi.org/10.14746/spp.2021.4.36.3.