Pawłowski, Sławomir. 2022. „Wykonywanie Zawodu Lekarza Przez Cudzoziemca niebędącego Obywatelem państwa członkowskiego UE a znajomość języka Polskiego”. Studia Prawa Publicznego, nr 1 (37) (czerwiec):9-28. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.1.