Dąbrowski, Karol. 2022. „Helena Prášková, Status Jednotlivce Ve správním právu (Status Jednostki W Prawie administracyjnym), «Acta Universitatis Caolinae – Iuridica» 2021, Vol. 67, No. 4”. Studia Prawa Publicznego, nr 1 (37) (czerwiec):213-14. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.11.