Gajewski, Sebastian. 2022. „Glosa Do Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Kielcach Z 29 Stycznia 2021 r., Sygn. II SA/Ke 1068/20 (glosa Krytyczna)”. Studia Prawa Publicznego, nr 1 (37) (czerwiec):169-83. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.7.