Jachimowicz-Jankowska, Paulina. 2022. „Małgorzata Grześków, Nawiązywanie stosunków Zatrudnienia W służbach Zmilitaryzowanych, Seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, Ss. 237, ISBN 978-83-8198-315-0”. Studia Prawa Publicznego, nr 1 (37) (czerwiec):199-210. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.9.