Wojas, J. (2019) „ na tle unii lubelskiej i projektów unii Rzeczypospolitej i Rosji z XVI i XVII w”., Studia Prawa Publicznego, (1(17), s. 123–141. doi: 10.14746/spp.2017.1.17.6.