Jakubowska, I. (2019) „Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: «Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości»», Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 27 października 2016 r”., Studia Prawa Publicznego, (1(17), s. 153–155. doi: 10.14746/spp.2017.1.17.11.