Wojtczak, K. (2019) „Habilitacje w Polsce Ludowej. Część 2. Warunki i przebieg habilitacji w prawie o stopniach i tytułach naukowych”, Studia Prawa Publicznego, (2(18), s. 43–81. doi: 10.14746/spp.2017.2.18.2.