Nawrot, J. (2019) „Kierunki zmian w prawie o bezpieczeństwie morskim”, Studia Prawa Publicznego, (2(18), s. 103–121. doi: 10.14746/spp.2017.2.18.4.