Narożniak, A. (2019) „Giulia Vicini, Rozporządzenie dublińskie między Strasburgiem i Luksemburgiem: nowe ukształtowanie zasady non-refoulement w imię wzajemnego zaufania?”, Studia Prawa Publicznego, (2(18), s. 207–208. doi: 10.14746/spp.2017.2.18.9.