Narożniak, A. (2019) „Joseph Damamme, W jaki sposób otyłość może zmieścić się w prawnej koncepcji niepełnosprawności? Analiza porównawcza interpretacji sądowych w świetle unijnego i amerykańskiego prawa antydyskryminacyjnego po sprawie Kaltoft”, Studia Prawa Publicznego, (2(18), s. 208–209. doi: 10.14746/spp.2017.2.18.10.