Grzejdziak-Przybyłowicz, A. (2019) „Prawo do nauki. Prawa dziecka-ucznia”, Studia Prawa Publicznego, (4(20), s. 95–126. doi: 10.14746/spp.2017.4.20.4.