Stępniak, K. (2019) „Środowisko prawników wobec sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. Badania socjologiczno-prawne”, Studia Prawa Publicznego, (3(19), s. 93–115. doi: 10.14746/spp.2017.3.19.5.