Trupkiewicz, M. (2019) „Kilka uwag o Internetowej Platformie Aukcyjnej umożliwiającej uzyskanie wsparcia w zakresie odnawialnych źródeł energii w kontekście podpisów elektronicznych”, Studia Prawa Publicznego, (3(19), s. 117–132. doi: 10.14746/spp.2017.3.19.6.