Staniszewska, L. i Jędrzejczak, M. (2019) „Sprawozdanie z przebiegu uroczystości Jubileuszu 70. urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku w dniu 27 października 2017 r. (opr. Lucyna Staniszewska, Maria Jędrzejczak)”, Studia Prawa Publicznego, (4(20), s. 237–242. doi: 10.14746/spp.2017.4.20.13.