Mizerski, R. (2019) „Gwarancje proceduralne na wypadek wydalenia cudzoziemca w systemie Europejskiej konwencji praw człowieka”, Studia Prawa Publicznego, (3(15), s. 61–96. doi: 10.14746/spp.2016.3.15.3.