Kochowska, E. (2019) „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa korporacji międzynarodowych wyzwaniem dla systemu ochrony inwestycji zagranicznych”, Studia Prawa Publicznego, (3(15), s. 99–129. doi: 10.14746/spp.2016.3.15.4.