Wojtczak, K. (2019) „O stopniach naukowych w Polsce Ludowej. Część 2. Organizacja aspirantury naukowej i studiów doktoranckich”, Studia Prawa Publicznego, (2(14), s. 49–91. doi: 10.14746/spp.2016.2.14.3.