Kożuch, P. (2019) „Najnowsze zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, Studia Prawa Publicznego, (2(14), s. 121–145. doi: 10.14746/spp.2016.2.14.5.