Wojtczak, K. (2019) „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. E. Ury, S. Pieprznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 185”, Studia Prawa Publicznego, (4(16), s. 201–205. doi: 10.14746/spp.2016.4.16.9.