Chmielnicki, P., Ingot-Brzęk, E. i Styn, I. (2019) „Redukcja ryzyka przedsiębiorcy jako przedmiot inicjatyw le-gislacyjnych. Wnioski z badań ”, Studia Prawa Publicznego, (1(13), s. 9–24. doi: 10.14746/spp.2016.1.13.1.