Wojtczak, K. (2019) „O stopniach naukowych w Polsce Ludowej. Część 1. Niższe stopnie naukowe ”, Studia Prawa Publicznego, (1(13), s. 27–65. doi: 10.14746/spp.2016.1.13.2.