Staniszewska, L. (2019) „Modele odpowiedzialności za delikt administracyjnysankcjonowany karami fi nansowymi na przy-kładzie wybranych krajów europejskich ”, Studia Prawa Publicznego, (1(13), s. 67–83. doi: 10.14746/spp.2016.1.13.3.