Staniszewska, L. (2019) „Sprawozdanie z konferencji naukowej «Administracja rządowa w terenie – problemy, szanse i wyzwania», Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 14 kwietnia 2016 r”., Studia Prawa Publicznego, (3(15), s. 227–231. doi: 10.14746/spp.2016.3.15.14.