Ura, P. i Kubas, E. (2019) „ 15–17 maja 2016 r”., Studia Prawa Publicznego, (3(15), s. 231–235. doi: 10.14746/spp.2016.3.15.15.