Narożniak, A. (2019) „Dallal Stevens, Co rozumiemy przez ochronę?, “International Journal on Minority and Group Rights” 2013, vol. 20, s. 2 (opr. Agnieszka Narożniak)”, Studia Prawa Publicznego, (1(13), s. 175–176. doi: 10.14746/spp.2016.1.13.13.