Kosiński, E. i Trela, A. (2019) „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. I FSK 1493/14”, Studia Prawa Publicznego, (1(13), s. 149–161. doi: 10.14746/spp.2016.1.13.7.