Kotowska-Lewińska, M. (2019) „Collette Snowden, Sally Lewis, Rozbieżne komunikaty: publiczna dyskusja na temat szkolnictwa wyższego a nietypowi studenci w Australii), «Higher Education» 2015, vol. 70, iss. 3 (opr. Monika Kotowska-Lewińska)”, Studia Prawa Publicznego, 0(1(13), s. 172-173. doi: 10.14746/spp.2016.1.13.11.