Jankowska, P. (2019) „Jakub Pawliczak, Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo, seria Monografie LEX, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, ss. 400, ISBN 978-83-264-3370-2”, Studia Prawa Publicznego, (1(13), s. 169–171. doi: 10.14746/spp.2016.1.13.9.