Tabernacka, M. (2018) „Zastosowanie komunikacji elektronicznej w mediacjach w administracji publicznej”, Studia Prawa Publicznego, (4(24), s. 65–82. doi: 10.14746/spp.2018.4.24.4.