Chludziński, B. (2018) „O potrzebie alternatyw dla sądowego rozstrzygania sporów pomiędzy władzami administracyjnymi a podmiotami prywatnymi w świetle Zalecenia Komitetu Rady Ministrów R (2001)9”, Studia Prawa Publicznego, (4(24), s. 83–100. doi: 10.14746/spp.2018.4.24.5.