Wegner, J. . (2019) „Przyszłość form konsensualnych w postępowaniu administracyjnym”, Studia Prawa Publicznego, (2(26), s. 53–73. doi: 10.14746/spp.2019.2.26.2.