Wojciechowicz, J. (2019) „Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego w związku z podjęciem pracy zarobkowej w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego”, Studia Prawa Publicznego, (2(26), s. 159–173. doi: 10.14746/spp.2019.2.26.7.