Fiktus, P. (2019) „W poszukiwaniu euro-atlantyckiej doktryny wolności słowa, pod red. Michała Urbańczyka, Łukasza D. Bartosika, Natalii Zagórsk-iej, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Poznań–Łódź 2019”, Studia Prawa Publicznego, (2(26), s. 175-178. doi: 10.14746/spp.2019.2.26.8.