Szadok-Bratuń, . A. i Bratuń, M. (2019) „Z rodowodu klasycznego prawa naturalnego”, Studia Prawa Publicznego, (3(27), s. 9–27. doi: 10.14746/spp.2019.3.27.1.