Zakashvili, . U. (2019) „Szczególne uwarunkowania prawne rozbiórki budynków i bu-dowli wybudowanych bez pozwolenia na działce państwowej objętej ograniczeniem zabudowy”, Studia Prawa Publicznego, (3(27), s. 73–92. doi: 10.14746/spp.2019.3.27.3.