Kruś, M. (2019) „Umowa urbanistyczna jako przykład umowy administracyjnej na tle polskiego i europejskiego porządku prawnego”, Studia Prawa Publicznego, (3(27), s. 117–138. doi: 10.14746/spp.2019.3.27.5.