Zwolak, S. (2019) „Granice władztwa planistycznego przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, Studia Prawa Publicznego, (4(28), s. 9–26. doi: 10.14746/spp.2019.4.28.1.