Pyka, A. (2019) „Przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych. Aspekty prawne”, Studia Prawa Publicznego, (4(28), s. 79–101. doi: 10.14746/spp.2019.4.28.4.