Wojciechowicz, J. (2019) „Tryb postępowania przed organem rentowym w sprawach świadczeń z tytułu wypadku przy pracy”, Studia Prawa Publicznego, (4(28), s. 103–123. doi: 10.14746/spp.2019.4.28.5.