Narożniak, A. (2019) „In dubio contra libertatem? O nowelizacji przepisów dotyczących pobytu studentów zagranicznych”, Studia Prawa Publicznego, (4(28), s. 149-163. doi: 10.14746/spp.2019.4.28.7.