Zwolak, S. (2019) „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. II OSK 1697/16”, Studia Prawa Publicznego, (4(28), s. 165–177. doi: 10.14746/spp.2019.4.28.8.