Borecki, P. . (2020) „Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za czyny pedofilskie duchownego – wyrok na miarę precedensu. Uwagi w sprawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2020 r., sygn. II CSK 124/19”, Studia Prawa Publicznego, (3 (31), s. 33–52. doi: 10.14746/spp.2020.3.31.2.