Gacek, P. . (2020) „Obniżenie policjantowi nagrody rocznej w przypadku popełnienia przewinienia dyscyplinarnego stwierdzonego w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym”, Studia Prawa Publicznego, (3 (31), s. 73–98. doi: 10.14746/spp.2020.3.31.4.