Banaszak, B. . (2020) „Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wymusza na ustawodawcy ustawową regulację struktury organizacyjnej i właściwości sądów powszechnych?”, Studia Prawa Publicznego, (3 (31), s. 119–135. doi: 10.14746/spp.2020.3.31.6.