Menkes, J. (2021) „Ewolucja albo substytucja, czyli jaka przyszłość NATO”, Studia Prawa Publicznego, (1(33), s. 9-33. doi: 10.14746/spp.2021.1.33.1.