Mucha, J. (2021) „Sprawozdanie z IV Konferencji Szkoleniowej i VII Poznańskiego Salonu Mediacji «Ugoda mediacyjna i koszty mediacji», Poznań, 21 października 2020 r.”, Studia Prawa Publicznego, (1(33), s. 167-171. doi: 10.14746/spp.2021.1.33.10.