Borecki, P. (2021) „«Tęczowa zaraza» a niezależność Kościoła i godność człowieka. Uwagi do wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 8 grudnia 2020 r., sygn. I C 1357/19”, Studia Prawa Publicznego, (1(33), s. 139–154. doi: 10.14746/spp.2021.1.33.6.