Dąbrowski, K. . (2021) „Elena Chernikova, Financial Law and Financial Science: Development and Interaction (Prawo finansowe i nauka o finansach: rozwój i interakcja), «Acta Universitatis Carolinae – Iuridica» 2020, vol. 66, no. 3, s. 37–42, DOI: 10.14712/23366478.2020.23”, Studia Prawa Publicznego, (1(33), s. 163–164. doi: 10.14746/spp.2021.1.33.8.