Wojtczak, K. . (2021) „Tytuł profesora w postępowaniu przed Radą Doskonałości Naukowej”, Studia Prawa Publicznego, (2(34), s. 9–63. doi: 10.14746/spp.2021.2.34.1.